Back
BackToMain
PrevMode
Mode
רצינו שתדעו ש.............
.
לראש הדף
משהו מתרחש אצלנו...
.
.
.
.
.
.
.
לראש הדף

מתעדכנים...
לומדים מרחוק

 

הכנסו לאתר משרד החינוך - לומדים מרחוק

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/LMS

 משרד החינוך פתח מוקדי טלפונים לציבור ההורים והתלמידים. בתוך כך, השירות הפסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך מפעיל קו מצוקה לחירום בעבור ההורים וילדים,

הקו פועל במשך 24 שעות ביממה. הקו מאויש על ידי יועצים חינוכיים ופסיכולוגים, ונותן מענה בנושאים רגשיים וטיפוליים בלבד.

מספרו של הקו  02-5603733.

 מספר חירום נוסף להיוועצות 1-800-222-003

נקווה לימים שקטים

צוות המורים והנהלת בי"ס

ברכות לפתיחת השנה
.
לראש הדף

         בחט"ב  אפק  אומרים  "לא"

התכנים באתר פותחו על ידי מורי ותלמידי אורט אפק קרית ביאליק ומוגנים בזכויות יוצרים  ©

האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט  לניהול תכנים ואתרי אינטרנט